Overslaan en naar de inhoud gaan

Welvaart

De sociaal-economische vooruitgang in België bevorderen

Infrabel doet er alles aan om via duurzame mobiliteit bij te dragen tot de economische en sociale ontwikkeling van ons land. Zo investeren we in belangrijke infrastructuurprojecten zoals de modernisering van de Noord-Zuidverbinding en de aanleg van meer sporen in en rond de haven van Zeebrugge. En dat alles om het spoorverkeer te ondersteunen en te voldoen aan de behoeften van onze klanten! Dankzij dit soort projecten blazen we het personenvervoer nieuw leven in en ontwikkelen we de nodige capaciteit om goederenvervoer via het spoor te bevorderen.

Doorblader hier onze gedragscode voor de leveranciers en aannemers.
Download our code of conduct.

Het oog op een verantwoord aankoopbeleid

Een verantwoord aankoopbeleid is één van de sleutels tot een succesvolle duurzame ontwikkeling. En dus ook tot duurzame mobiliteit. Door meer verantwoord aan te kopen hebben we een positieve invloed op de werkomstandigheden van leveranciers én op het milieu. Als één van de grootste investeerders van het land voeren we bij Infrabel een verantwoord aankoopbeleid. En dat in overeenstemming met de wet op overheidsopdrachten. Verder willen we bij Infrabel ook een verantwoord aankoopbeleid voeren dat beantwoordt aan de behoeften en prioriteiten van de onderneming. Van onze leveranciers en onderaannemers verwachten we dat ze zich aan onze gedragscode houden. Daarnaast organiseren we interne opleidingen omtrent duurzame overheidsopdrachten om milieu- en/of sociale voorzieningen zoveel mogelijk op te nemen in onze contracten.