Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheidsdiensten & Noodplanning

Waarom Emergency@Infrabel?

Het doel van Emergency@Infrabel? Heel eenvoudig: de hulp- en noodplanningsdiensten meer inzicht bieden in de belangrijkste spoorgebonden risico's. Zo verlopen hun interventies op de sporen onder optimaal veilige omstandigheden!

Werk je bij hulp- of noodplanningsdiensten ?

Wil je toegang krijgen tot Emergency@Infrabel? We leggen je aanvraag ter goedkeuring voor aan de referentiepersoon van je dienst of eenheid.

In crisissituaties

Een vlot verloop van interventies van de hulpdiensten op ons terrein is één van onze voornaamste doelstellingen. Concreet zorgt onze Infrabel Leader daarvoor: hij is het unieke aanspreekpunt op het terrein. Zo verleent hij zijn volle medewerking aan de hulpdiensten, zodat die hun werk kunnen doen. Steeds met aandacht voor de veiligheid omtrent alle spoorgebonden risico's natuurlijk.

Nog voor de Infrabel Leader op het terrein aankomt, is het onze Central Dispatch (dispatching Infrabel) die al op afstand ingrijpt.

Ook andere stakeholders van Infrabel zijn erbij betrokken, zeker wanneer er een noodplan wordt afgekondigd (bij de CP-Ops en in het Coördinatiecomité).

Infosessie & crisisoefening

In een crisissituatie is tijdswinst essentieel.

Dankzij correcte informatie en terreinoefeningen zijn de hulpdiensten beter vertrouwd met de risico's van het spoornet en onze procedures.

Zo bieden we informatiesessies en organiseren we (multidisciplinaire) crisisoefeningen, meestal in samenwerking met de veiligheidsteams. Resultaat? Elke discipline is snel inzetbaar bij een crisis!