Overslaan en naar de inhoud gaan

Ten dienste van de industrie

Wat doen wij voor industriële ondernemingen, havens, terminals en de bedrijfswereld? 

Bij Infrabel stellen we ons spoornet ten dienste van de economie en delen we onze expertise met de ondernemingen die ze nodig hebben. De bedrijven van vandaag streven naar duurzame mobiliteit. Daarom stelt Infrabel zich ten dienste van industriële bedrijven voor het nationaal of internationaal vervoer van goederen.


Is jouw bedrijf op zoek naar een duurzaam alternatief voor het vervoer van personen of goederen? Wens je je logistieke keten te optimaliseren en milieuvriendelijker te maken? Dan is het spoorvervoer voor jou misschien de geknipte oplossing! Onze account managers bespreken graag met jou de verschillende mogelijke scenario's. Afhankelijk van de geografische ligging van je bedrijf is er zelfs een rechtstreekse aansluiting op het spoornet mogelijk, zodat een goederentrein bijvoorbeeld rechtstreeks naar je productie- of opslagsite kan rijden. Je kan er ook voor kiezen, door kandidaat niet-spoorwegonderneming te worden, je eigen reisweg op het spoornet te reserveren en gebruik te maken van een spoorwegonderneming.

Ontdek onze producten

We bieden je een breed gamma aan producten en diensten om je goederen te vervoeren en/of je spooraansluiting optimaal te verzekeren en te exploiteren.

Onze tools en documenten

Alle informatie over de toegang tot en het gebruik van onze infrastructuur vind je in de Netverklaring van Infrabel.

Vragen?

Wil je nagaan of het mogelijk is je onderneming aan te sluiten op ons spoornet? Een trein op ons spoornet te laten rijden, wens je rijpaden te bestellen of wil je graag meer weten over het bijzonder vervoer? Neem dan contact op met ons team van Account Managers! We maken je graag wegwijs in de spoorwegwereld en op ons spoornet, en we staan voor je klaar om je behoeften te analyseren en je advies te verlenen om de modal shift mee te helpen realiseren.

Meer informatie vind je in de volgende documenten:

Capaciteitsovereenkomst

Wil je als bedrijf of groep van bedrijven spoorcapaciteit reserveren? In dit geval, door de capaciteitsovereenkomst te ondertekenen, neem je kennis van je respectieve rechten en plichten, met name de modaliteiten met betrekking tot de aangeboden producten en de facturatie ervan.

De ondertekening van de capaciteitsovereenkomst is een voorwaarde om de gevraagde capaciteit toegewezen te krijgen. Ook moet je een spoorwegonderneming aanstellen om het vervoer op je treinpad uit te voeren.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Gebruiksvergoeding

Het gebruik van het Belgische spoorwegnet geeft aanleiding tot de inning van een heffing voor het gebruik van de infrastructuur door Infrabel.

De gebruiksheffing zal uit volgende elementen bestaan:

  • directe kost lijn (Your Moves) : de kosten die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de exploitatie van de spoordienst
  • extra heffing (markup) Ramsey-Boiteux (Your Moves): komt bovenop de directe kosten lijn en wordt berekend volgens de inverse elasticiteitsregel. Het niveau van deze extra heffing is afhankelijk van het marktsegment, de periode van de treinrit en de densiteit van de doorlopen lijnen
  • directe kost bovenleiding (Your Power) : dekt het gebruik van de elektrische voedingsinstallatie ten behoeve van de tractie en is enkel van toepassing op het effectief treinverkeer
  • toegangsprestaties tot de sporen voor dienstvoorzieningen (Your Facilities)

U vindt meer informatie over wijzigingen in de berekening van de gebruiksvergoeding in de Netverklaring.

Goederencorridors

Het nationaal en internationaal goederenvervoer is sinds 1 januari 2007 volledig opengesteld voor concurrentie. Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie van het goederenvervoer per spoor te verbeteren, en aldus duurzame mobiliteit bevorderen, heeft de Europese Unie bepaald elf internationale goederencorridors per spoor (RFC - Rail Freight Corridors), waarvan deze drie door België lopen. Dit zijn Europese goederenassen die meerdere lidstaten doorkruisen. Een intense samenwerking tussen de Europese infrastructuurbeheerders per corridor werd essentieel om ervoor te zorgen dat de goederen vlot doorstromen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Algemene informatie en een gedetailleerde beschrijving van de goederencorridors waarbij Infrabel betrokken is, kan op volgende websites gevonden worden:

De specifieke regels voor deze goederencorridors zijn beschreven in het Corridor Information Document (CID) : www.rne.eu/rail-freight-corridors/corridor-information-documents.

Als beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur willen we de modal shift nog meer ondersteunen en stimuleren. Het is namelijk onze ambitie om het goederenvervoer per spoor tegen 2030 verdubbelen. Het spoor moet dus de ruggengraat van een duurzamer mobiliteitssysteem worden.

Met een betrouwbaar spoornet en innovatieve oplossingen en diensten wil Infrabel verschillende spelers, zoals bedrijven, havens, enz. helpen de stap te zetten naar het spoorvervoer. Verschillende partners maken reeds gebruik van ons spoornet en onze diensten om hun goederen per spoor te vervoeren, zoals bedrijven uit de chemie-, automobiel- en bouwsector, etc.

Zet jij ook de stap naar het spoorvervoer? Neem dan contact met ons op!