Overslaan en naar de inhoud gaan

De grootste spoorwerken ooit van de haven in Zeebrugge klaar na 12 jaar!

Het nieuwe gemoderniseerde vormingsstation in Zeebrugge is na 12 jaar klaar voor gebruik. De nieuwe infrastructuur zorgt voor meer capaciteit en het samenstellen van goederentreinen gaat sneller en efficiënter. Maar dat is niet alles! Doordat goederentreinen nu minder de spoorlijn Brugge-Zeebrugge moeten kruisen, is het ook veiliger.

De grootste spoorwerken ooit in Zeebrugge

12 jaar werkten Infrabel en TUC RAIL aan het vormingsstation in Zeebrugge en het resultaat mag er zijn! Het vormingsstation heeft in totaal 18 sporen en bestaat uit twee grote sporenbundels: de vertrek- en aankomstbundel Zwankendamme (deze werd eerder al aangelegd en was eind 2018 klaar) en de rangeerbundel Zeebrugge. Deze laatste telt acht sporen waarvan vier met bovenleiding. Daarnaast zijn drie sporen in de bundel lange sporen van 750m, waardoor we hier lange goederentreinen tot 45 wagons kunnen behandelen. Indien nodig kunnen beide bundels ook nog uitgebreid worden. Naast de 18 sporen heb je ook nog een kleinere, aparte bundel met 4 sporen waar onze klanten hun locomotieven tijdelijk kunnen parkeren. Geen capaciteitsverlies meer dus, wat eerst wel het geval was omdat de locomotieven vroeger in het vormingsstation geparkeerd werden.

De bundel Zwankendamme heeft tien geëlektrificeerde sporen waarvan vier lange sporen. Het volledige vormingsstation werd uitgerust met een moderne seininrichting. Daarnaast werd ook heel wat geïnvesteerd in veiligheid en gebruiksgemak door de bundels uit te rusten met optimale verlichting, brandblussystemen, technische uitrustingen, brede toegangswegen en dienstpaden.

Enkele interessante cijfers van het nieuwe vormingsstation:

  • 18 500 meter spoor
  • 950 000 kg aan staal (voor de sporen)
  • 45 wissels
  • 93 000 ton ballast
  • 27 500 dwarsliggers

Heel wat voordelen voor het goederenverkeer

De bundels liggen nu aan één kant van de reizigerslijn Brugge-Zeebrugge. Hierdoor moeten treinen deze hoofdspoorlijn minder kruisen. Dat is nog beter voor de veiligheid, capaciteit en stiptheid voor het reizigers- en goederenverkeer. Een win-win dus!

Doordat de bundel ook is uitgerust met lange sporen en er dus lange goederentreinen ontvangen en gevormd kunnen worden, is dit een sterke troef voor de modal shift. De infrastructuur is ook uitgerust met een automatische trieerinstallatie en automatisch bediende wissels, waardoor het rangeren en samenstellen van de goederentreinen ook een pak sneller kan: de goederentreinen moeten gemiddeld de helft minder rangeerbewegingen maken.

Allemaal troeven die het spoor nog aantrekkelijker maken voor bedrijven om hun goederen per spoor te vervoeren!

Milderende maatregelen voor een leefbare buurt

De modernisering en aanpassing van het vormingsstation van de haven in Zeebrugge beïnvloedt het landschap. Om de leefbaarheid van het dorp Zwankendamme en zijn bewoners te garanderen zijn er milderende maatregelen. Ten oosten van de bundel Zwankendamme werd een volumebuffer aangelegd met wandelpaden, uitkijkpunten en beplanting uit de streek. Ten westen van beide bundels werden groene bufferzones gecreëerd. Om de geluidshinder zoveel mogelijk te reduceren staan er geluidsschermen in Zwankendamme en Lissewege en werd de spoorinfrastructuur voorzien van geluidsarme wissels, raildempers en railpads die geluid en trillingen extra absorberen. Daarnaast zorgen bufferbekkens en nieuw aangelegde grachten voor een goede waterhuishouding in de buurt om wateroverlast tegen te gaan.

Investering in de spoortoekomst

Het gemoderniseerde vormingsstation van de haven in Zeebrugge is een investering van €133 miljoen. Het overgrote deel van de werken werd geprefinancierd door de Vlaamse overheid. In de totale investering zit €2,1 miljoen aan subsidies van de Europese Unie. Dit bedrag werd gebruikt voor het vervangen van de overweg Wulfsberge door een brug en voor het aanleggen van vier lange sporen (750m). Ten slotte was er ook een bijdrage van de stad Brugge voor de bouw van het fietspad tussen Zwankendamme en Lissewege, de aanleg van wandelpaden op de volumebuffer en ook de opstelling van een mobiel infopunt gedurende meerdere jaren tijdens de uitvoering van de werken.