Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten &
realisaties

Modernisering van de lijn Brussel-Luxemburg (as 3)

Een globaal moderniseringsprogramma

De As 3 verbindt Brussel met de grens van het Groothertogdom Luxemburg. Deze spoorlijn bestaat uit de lijn 161 (Ottignies - Namen) en de lijn 162 (Namen-grens) en is op het Belgische grondgebied in totaal 175 km lang. De as volgt een tracé dat maar liefst 150 bochten telt. Dit verklaart waarom de referentiesnelheid op deze internationale spooras slechts 130km/h bedraagt en dat er in een groot aantal zones een snelheidsbeperking geldt.

Deze grootse moderniseringswerken laten toe de referentiesnelheid te verhogen tot 160 km/h. Afhankelijk van het treintype kan dit een tijdswinst van naar schatting 11 tot 20 minuten opleveren.

Een vlotter treinverkeer op de as Brussel-Luxemburg moet de competitiviteit en rendabiliteit van het spoor ten goede komen en de drukke autowegen ontlasten van het autoverkeer naar of uit het Groothertogdom Luxemburg.

Voorziene moderniseringswerken

In het kader van de modernisering van de spoorinfrastructuur en de capaciteitsuitbreiding staat er een groot aantal belangrijke werken gepland:

 • de verbetering van het tracé door bochten recht te trekken
 • de modernisering van de grote stations: Jemelle, Gembloux, Ciney, Aarlen, alsook technische aanpassingen in andere stations
 • de verbreding van het tussenspoor naar 2,25 m om de referentiesnelheid te verhogen tot 160km/h
 • de vervanging van en/of aanpassingen aan kunstwerken (bruggen/tunnels) waarvan het vrijeruimteprofiel door de verbreding van het tussenspoor naar 2,25 m niet meer toereikend is
 • de sanering van de spoorbedding alsook de versteviging van rotswanden en behandeling van rotswanden en hoge bermen teneinde de onderhoudswerken zoveel mogelijk te beperken
 • de her-elektrificatie van de as en omschakeling van 3kV naar 25kV op het baanvak Namen-Luxemburgse grens met de bouw van nieuwe onderstations
 • de afschaffing van een groot deel van de overwegen op deze as
 • de verhoging van de perrons in stations en stopplaatsen
 • de modernisering van de seininrichting

Huidige fase: werkzaamheden tussen Ciney en Haversin

 • moderniseringswerken (her-elektrificatie en civieltechnische werken)
 • spoorvernieuwingswerken
 • afschaffen van de overwegen nr. 88 te Leignon en nr. 91 te Chapois

Het einde van de werkzaamheden is gepland voor 2026.

Uitvoering in 4 fases

De werken verlopen in fases, per baanvak:

 • Fase 1: Vertakking Louvain-La-Neuve - Namen (behalve het station van Namen)
 • Fase 2: Namen (behalve het station van Namen) - Ciney
 • Fase 3: Ciney-Hatrival
 • Fase 4: Hatrival - Luxemburgse grens

Realisaties

 • de baanvakken Namen-Ciney en Hatrival - Luxemburgse grens zijn volledig vernieuwd en uitgerust met nieuwe bovenleiding, om te kunnen omschakelen naar 25kV (spanningsomschakeling - 3kV naar 25kV - op het baanvak Hatrival - Luxemburgse grens - zomer 2022)
 • de werken burgerlijke bouwkunde voor het rechttrekken van 9 van de 10 bochten zijn klaar
 • op de lijnen 161 en 162 zijn 63 (van de 80) kunstwerken vernieuwd en 26 (van de 28) overwegen afgeschaft
 • de stations van Jemelle en Gembloux zijn volledig gemoderniseerd
Medegefinancieerd door Europese unie.
Medegefinancieerd door Europese unie.

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Infrabel en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie.