Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten &
realisaties

De haven van Zeebrugge

Waarom investeren in de haven van Zeebrugge?

De haven van Zeebrugge is een van de belangrijkste draaischijven voor de Belgische economie. Jaarlijks worden er ongeveer 50 miljoen ton goederen aan- en afgevoerd. Er werken maar liefst 27.000 mensen. En nog is er heel wat groeipotentieel! Uit onderzoek blijkt dat het aantal goederen dat de haven passeert, in de toekomst nog verder zal toenemen.

Het treinverkeer is vandaag al een onmisbare bondgenoot voor het vervoer van containers en auto’s richting het Europese binnenland. Een derde van alle Zeebrugse containers vertrekt vanuit de haven met de trein naar zijn eindbestemming. In de toekomst wil de overheid dit aantal nog optrekken. Dankzij de uitbreiding van de spoorinfrastructuur kan de haven verder groeien, terwijl het wegverkeer in Brugge afneemt.

De spoorlijn richting Zeebrugge brengt ook veel reizigers en toeristen naar de kust. De investeringen in de aansluiting van de haven op de rest van het spoornet zullen ineens ook meer capaciteit vrijmaken voor het reizigersverkeer van en naar de kust. Twee vliegen in een klap dus.

Naast onze eigen spoorwerken, zijn nog andere partners betrokken bij de ontwikkeling van een betere mobiliteit van en naar de haven. Zo zijn er ook verschillende projecten voor vervoer via de weg of via het water voorzien.

Welke werken voeren we precies uit?

We werken aan een grondige uitbreiding van de capaciteit in de Zeebrugse haven. Daarvoor leggen we nieuwe sporen aan en bouwen we nieuwe spoorbundels. Dankzij de nieuwe infrastructuur is er meer capaciteit en gaat het samenstellen van goederentreinen sneller en efficiënter. Omdat goederentreinen nu niet meer de spoorlijn Brugge-Zeebrugge moeten kruisen, is het ook veiliger.

Vormingsstation cruciale logistieke draaischijf

Het nieuwe vormingsstation van de haven in Zeebrugge bestaat uit twee grote sporenbundels: de vertrek- en aankomstbundel Zwankendamme en de rangeerbundel Zeebrugge.

Na jaren werken en een investering van ruim €130 miljoen is het station operationeel. De bundel Zeebrugge is sinds kort in dienst. De infrastructuur van Zwankendamme werd eerder al gemoderniseerd en was eind 2018 klaar. In totaal zijn er nu 18 sporen. Indien nodig kunnen beide bundels nog uitgebreid worden.

Een vormingsstation is een cruciaal deel van de infrastructuur. Hier komen goederentreinen aan, worden ze gerangeerd (=het verplaatsen van wagons over kleine afstanden om nieuwe treinen samen te stellen) en vertrekken ze opnieuw naar andere bestemmingen. Naast de 18 sporen heb je ook nog een kleinere, aparte bundel met 4 sporen waar onze klanten hun locomotieven tijdelijk kunnen parkeren. Vroeger werden locomotieven in het vormingsstation geparkeerd en dat zorgde voor capaciteitsverlies. In deze bundel zijn ook installaties met elektriciteit en perslucht zodat de spoorwegoperatoren hun locomotieven kunnen voorverwarmen en klaarmaken voor vertrek.

De modernisering van de spoorbundels in de haven

De rangeerbundel Zeebrugge telt acht sporen waarvan vier met bovenleiding. Drie sporen in de bundel zijn lange sporen waarop je, in de toekomst, goederentreinen met een lengte tot 750m kan ontvangen (tot 45 wagons). In de rangeerbundel worden goederentreinen samengesteld in functie van hun bestemming. Deze infrastructuur heeft een automatische trieerinstallatie en automatisch bediende wissels. Met zo’n systeem gaat het rangeren en samenstellen van goederentreinen een pak sneller.

De bundel Zwankendamme heeft tien geëlektrificeerde sporen waarvan vier lange sporen. Het volledige vormingsstation werd uitgerust met een moderne seininrichting. Daarnaast werd ook heel wat geïnvesteerd in veiligheid en gebruiksgemak door de bundels uit te rusten met optimale verlichting, brandblussystemen, technische uitrustingen, brede toegangswegen en dienstpaden.

Beide bundels liggen nu achter mekaar in de plaats van elk aan de andere kant van het hoofdspoor Brugge-Zeebrugge zoals vroeger. In de nieuwe configuratie kunnen goederentreinen voortaan veiliger, sneller en efficiënter behandeld worden omdat ze veel minder deze reizigers- en goederenlijn moeten kruisen. Dat betekent dat er meer capaciteit is zowel voor reizigers- als goederentreinen. Met de nieuwe infrastructuur moeten goederentreinen gemiddeld de helft minder rangeerbewegingen maken, een belangrijke tijdswinst.

Financiering

Het gemoderniseerde vormingsstation van de haven in Zeebrugge is goed voor een investering van €133 miljoen waarbij de federale overheid de kapitaalaflossingen voor haar rekening nam. Het overgrote deel van de werken werd voorgefinancierd door het Vlaamse Gewest die ook de toenmalige interesten voor de financiering betaalde. In de totale investering zit €2,1 miljoen aan subsidies van de Europese Unie. Dit bedrag werd gebruikt voor het vervangen van de overweg Wulfsberge door een brug en voor het aanleggen van vier lange sporen (750m). Ten slotte was er ook een bijdrage van de stad Brugge voor de bouw van het fietspad tussen Zwankendamme en Lissewege, de aanleg van wandelpaden op de volumebuffer en ook de opstelling van een mobiel infopunt gedurende meerdere jaren tijdens de uitvoering van de werken.

Medegefinancieerd door Europese Unie.