Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabeldiefstallen

Oplossingen en maatregelen

In 2013 lanceerden we het “Nationaal Actieplan tegen Kabeldiefstal” dat bestaat uit een globale aanpak om het fenomeen van kabeldiefstal, dat toen steeds grotere proporties aannam, te bestrijden.

Dit zijn de actiepunten uit het plan:

 • Gestolen koperkabels geleidelijk aan vervangen door aluminiumkabels (die zijn minder waard, dus ook minder aantrekkelijk voor dieven);
 • Kabels op sommige plaatsen nog dieper ingraven zodat de dieven er moeilijker bij kunnen; 
 • Beton storten over kabels in sleuven in zones die een bijzonder doelwit vormen voor de dieven
 • Ervoor zorgen dat de metalen die worden doorverkocht aan schroothandelaars, makkelijker op te sporen zijn, en de stemming van een nieuwe wet die een verbod uitvaardigt op cashbetalingen in de koperhandel;
 • Scherpere controles; 
 • Burgers sensibiliseren, en dan in het bijzonder de buurtbewoners; 
 • Meer repressieve maatregelen en het aanstellen van een referentiemagistraat binnen een aantal parketten om de daders sneller te kunnen vervolgen;

Het aantal kabeldiefstallen daalde spectaculair: terwijl er in 2012 nog 1360 gevallen werden vastgesteld, waren er dat in 2017 nog maar 104. Dat zijn dus tien keer minder diefstallen op vijf jaar tijd. Onze nationaal actieplan wierp zijn vruchten af ... tot deze nieuwe golf.

Ook jij kan ons helpen!

De kabeldiefstallen kosten Infrabel (en dus ook de belastingbetaler) niet alleen veel geld, maar zorgen ook voor gevaarlijke situaties in en langs de sporen. Daarnaast zorgen ze ook voor grote vertragingen op het spoornet.

Daarom vragen we buurtbewoners om elke verdacht gedrag in de buurt van de sporen te melden. Het gaat specifiek om:

 • Personen die niet het logo van Infrabel of Securail hebben op hun kleren of voertuigen waarop niet het logo van Infrabel of Securail staat;
 • stukken kabelomhulsels die op de grond in de buurt van de sporen liggen;
 • Personen die zonder geel fluojasje langs de sporen lopen.

Dit kan wijzen op de (recente) aanwezigheid van koperdieven. We vragen buurtbewoners dit steeds te melden via het telefoonnummer 0800/30 230 of aan de politie via het noodnummer 101.

Schroothandelaars blijven niet in de kou staan

We richten ons niet alleen tot de buurtbewoners, maar ook tot de schroothandelaars die ook het slachtoffer zijn van dit soort criminaliteit.

 • Er wordt hun gevraagd onmiddellijk de politie te verwittigen (via het noodnummer 101) wanneer hen verdachte kabels te koop worden aangeboden.
 • Ze kregen een kit met de kabels die het vaakst worden gestolen op het Belgische spoornet, zodat ze verdachte kabels sneller kunnen identificeren.

En verder?

Naast het Nationaal Actieplan tegen Kabeldiefstal blijven we op zoek naar vernieuwende en doeltreffende methodes om het fenomeen van kabeldiefstal in te dijken of, beter nog, uit te roeien, zodat we de stiptheid en de veiligheid van het treinverkeer kunnen verbeteren.

We zijn ook lid van de “Belgian Civil Drone Council”. Bedoeling is mee te helpen het huidige wettelijke kader verder uit te werken. Op termijn zouden we dan met drones en in nauwe samenwerking met de politiediensten toezichtoperaties vanuit de lucht mogen uitvoeren.