Overslaan en naar de inhoud gaan

DRONES@Infrabel

Al sinds 2016 zetten we in op drones voor verschillende doeleinden. Onze technische ploegen gebruiken ze om de infrastructuur na te kijken en om aan de hand van 3D-beelden werken of grote evenementen voor te bereiden.

Ja, drones zijn hét toonbeeld van innovatie binnen onze activiteiten. Dankzij deze technologie hebben onze technische ploegen nauwkeurigere informatie en kunnen ze hun werk in alle veiligheid uitvoeren.

Maar: drones zijn nog in volle ontwikkeling, dus houden we de vinger aan de pols. Zo werkt Infrabel momenteel aan het technisch kader om vluchten buiten oogbereik te kunnen uitvoeren en de spoorweginfrastructuur op autonome wijze met behulp van gevorderde beeldverwerking en artificiële intelligentie nog efficiënter te kunnen beheren.

Het Infrabel DRONE COMPETENCE CENTER (drones@infrabel.be)

Het Drone Competence Center heeft de volgende taken:

 • Het toepassen van dronespitstechnologie voor het beheer van de spoorweginfrastructuur
 • De begeleiding van interne complexe dronemissies
 • Het toepassen van het wetgevend kader voor het gebruik van drones
 • Hoge graad van innovatie met profilering zowel binnen als buiten Infrabel
 • Het beheer van strategische ontwikkelingen / partnerships
 • Community building voor de dronepiloten

Belangrijke Informatie voor Dronepiloten en -Operatoren

Het vliegen met uw drone in de buurt van/of boven het infrastructuurdomein van het spoor brengt verschillende belangrijke gevaren met zich mee.

 1. Binnen een afstand van 5 meter van het spoor kan de zog-turbulentie de drone en/of zijn piloot uit balans brengen.
 2. Vliegen boven de bovenleidingen (tussen 3000 en 25000 Volt) kan elektromagnetische verstoring veroorzaken voor de radio-uitzendingen en de elektronische systemen van drones.
 3. Een frontale botsing met een rollende trein aan 160 km/u kan de treinbestuurder verwonden of zelfs uitschakelen.

Al deze gevaren kunnen ongevallen en incidenten veroorzaken die naast ernstige menselijke en materiële schade, ook verstoringen van het treinverkeer zullen veroorzaken die economische schade veroorzaken in termen van stiptheid.

Elk ongeval op de spoorweginfrastructuur (bovenleiding of baansystemen) moet onmiddellijk per telefoon worden gemeld aan Securail : 0800 30 230 (gratis nummer).

Infrabel heeft richtlijnen en aanbevelingen uitgewerkt voor dronevluchten in de nabijheid van de spoorweginfrastructuur, zowel in de ‘Open’ als ‘Specific’ Categorie.

Richtlijnen voor het vliegen met drones in de buurt van spoorweginfrastructuur

Alle aanvragen voor het uitvoeren van dronevluchten in de ‘Specific’ Categorie (minder dan 30m in de nabijheid van de spoorweginfrastructuur) kunnen verstuurd worden naar drones@infrabel.be.

Gelieve ons hierbij reeds het volgende te bezorgen:

  1. Naam en nummer van de drone-exploitant – naam en nummer van de observator
  2. Datum/uur en locatie van de vlucht
  3. Type drone en het verzekeringsbewijs
  4. Kopie van de verklaring ‘Standard Scenario BE-STS.01’
   Dronevluchten langs de spoorweginfrastructuur zijn enkel toegestaan in de categorie 'Specifiek' onder 'Standaard Scenario BE-STS.01', oftewel PDRA of SORA.
  5. Vluchtvoorbereiding conform het Ministerieel Besluit van 29 december 2020, met 3D-illustratie van het operationeel volume en de grondrisicobuffer.
  6. Indien nodig een uittreksel uit de Skeyes DSA-tool

GDPR wetgeving - Privacy van derden 

Infrabel hanteert de GDPR-wetgeving om de privacy van derden te respecteren bij het uitvoeren van drone-operaties ter ondersteuning van het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur.

Volgende regels worden gerespecteerd door alle piloten van Infrabel, om de privacy van derden te garanderen: 

 • Bij het overvliegen van enkel het spoorwegdomein wordt er geen verwittiging gedaan aan de buurtbewoners. De piloten zijn te allen tijde herkenbaar als piloten van Infrabel.
 • Bij het overvliegen en in beeld brengen van terrein van derden wordt, via de cel buurtbewoners, een verwittiging verstuurd naar de betrokken buurtbewoners. 
 • Alle beelden worden binnen de 14 dagen, na uitvoering van de vlucht, gecontroleerd of er personen, nummerplaten of andere persoonsgegevens herkenbaar zijn. Indien dit het geval is, worden de personen, nummerplaten of andere persoonsgegevens geanonimiseerd. 
 • Alle verwerkte beelden worden bewaard op beveiligde servers. 
 • Meer info : privacyverklaring.

Een drone van Infrabel gevonden?

Er bestaat nog steeds een kleine kans dat er iets mis gaat, want technologie is nog niet onfeilbaar. De drone kan bijvoorbeeld ergens op privéterrein (be)landen. We doen op dat moment het mogelijke om de drone terug in ons bezit te krijgen, maar dit is niet altijd mogelijk. Indien je een toestel van Infrabel vindt, gelieve contact met ons op te nemen via drones@infrabel.be.