Overslaan en naar de inhoud gaan

Diversiteit et inclusie

In ons bedrijf hangt de kwaliteit van je werk niet af van je geslacht, etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of andere persoonskenmerken, maar wél van je competenties, motivatie en teamspirit.

Al vele jaren doen we er in onze onderneming alles aan om de waarden diversiteit en inclusie ook daadwerkelijk op de werkvloer waar te maken, met bijzondere aandacht voor gendergelijkheid, multiculturaliteit, de LGBTQIA+-gemeenschap en andere vaardigheden.

Gendergelijkheid

LGBTQIA+

Multiculturaliteit

Different abilities

We zien diversiteit als een rijkdom en willen evolueren naar een inclusieve bedrijfscultuur waarin respect voor elkaars anders zijn en verdraagzaamheid centraal staan. We verbinden er ons dan ook toe:

  • iedere vorm van discriminatie te bestrijden;
  • alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat iedere collega op de werkvloer zichzelf kan zijn;
  • concrete maatregelen te nemen tegen elk gedrag dat strijdig is met een inclusieve bedrijfscultuur.

Hier vind je ons charter over de diversiteit binnen de spoorwegen, dat door onze CEO Benoît Gilson, Sophie Dutordoir (CEO van NMBS) en Paul Hautekiet (CEO van HR Rail) werd ondertekend.

Neem voor verdere vragen gerust contact op met ons team Diversity&Inclusion via diversity@infrabel.be.