Overslaan en naar de inhoud gaan

Geel - Vervangen overwegen

Samen met het stadsbestuur werken we een toekomstvisie uit voor alle overwegen op het grondgebied van de stad Geel die de lokale mobiliteit ten goede komt.

Locatie

De overweg in de Schalieschuurstraat en de fietsoverweg Rauwelkoven te Geel

Planning

Begin: voorjaar 2021
Eind: eind 2025

Wij investeren niet alleen in sensibiliseringscampagnes, maar ook in infrastructuurmaatregelen (vervanging en vernieuwing) aan overwegen. Het Belgische spoornet is één van de drukst bereden netten in Europa en telt vandaag 1.700 overwegen. Waar het kan willen we zoveel mogelijk het aantal kruisingen tussen het trein- en wegverkeer verminderen. Dit komt niet alleen de veiligheid maar ook de stiptheid ten goede.

Wij zijn sinds enige tijd in gesprek met het stadsbestuur om een toekomstvisie uit te werken voor alle overwegen op het grondgebied van de stad Geel die de lokale mobiliteit ten goede komt.

In dat kader wensen wij en de stad Geel de overweg in de Schalieschuurstraat en de fietsoverweg Rauwelkoven definitief af te sluiten voor alle verkeer. Het verkeer in de Schalieschuurstraat kan gebruik maken van de naastgelegen overwegen in Kievermont of de Eksterstraat. Voor de fietsostrade is de sluiting van deze overwegen gunstig aangezien hierdoor minder conflicten mogelijk zijn tussen fietsers en het wegverkeer.

Kaartje overwegen Geel.
Fietstunnel Geel.

Vlakbij de huidige fietsoverweg Rauwelkoven (80m) zal een nieuwe fietstunnel worden gebouwd die aansluiting geeft op de fietssnelweg F105 (Herentals-Leopoldsburg) en belangrijk is als verbinding naar de Thomas Morehogeschool. Beide overwegen zullen pas definitief afgesloten worden als de nieuwe fietstunnel geopend wordt.

Fietstunnel Geel1.
Fietstunnel Geel2.
Tijdlijn werken Geel.

Uitvoering van de werken:

  • Voorbereiden werken: nutsleidingen (overdag)
  • Prefabkoker wordt gemaakt (overdag)
  • Inschuiven tunnelkoker tijdens weekend (24u/24u) - treinverkeer onderbroken
  • Talud- en wegeniswerken (overdag)